Disclaimer

VSkins staat niet in voor de eventuele gemaakte fouten op de website.
Op de genoemde prijzen, instructies en andere informatie kunnen geen rechten worden ontleent.
De informatie op de website is indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
De geplaatste informatie mag niet worden gekopieerd, bewerkt of worden verspreid.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Nederlands recht is van toepassing.